Om klubben

Västerbottens Kabe klubb

Välkommen till Västerbottens KABE klubb!Mål och syfte med klubben är att:

Samla KABE-ägare till en gemensam klubb.

Arrangera träffar och gemensam verksamhet för klubbens medlemmar.

Utbyta erfarenheter, samt ge tips och idéer.

Verka för att klubbens medlemmar får möjlighet till trivsamma och utvecklande träffar.

Utveckla gott samarbete med övriga KABE-klubbar samt för klubben övriga betydelsefulla kontakter.

En viktig förutsättning för klubben är att vi har ett gott och fruktbart samarbete med BW Fritid och KABE centralt.

Klubbens styrelse och medlemmar i alla sammanhang alltid uppträder på ett sådant sätt att positiva eftermälen blir följden och vilket ger klubben gott rykte.

Medlemsavgiften är 200 :- / år och familj..

Bild från en träff i Lycksele

      Till er som är nya medlemmar glöm ej att anmäla er till vår Facebookgrupp